Zagadnienie Olbrachtowej wyprawy z r. 1497

Kwartalnik Historyczny, Tom 47, Numer 1 (1933)
Fryderyk Papé

 

do góry