Problem świętych wizerunków : ikon maryjnych w duszpasterstwie

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 100-120
Zofia Bator

 

do góry