Zadania biskupa w duszpasterstwie maryjnym diecezji

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 330-341
Stanisław Nowak

 

do góry