Wizerunek Maryi w pobożności Sodalicji Mariańskich w świetle czasopisma "Sodalis Marianus"

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 383-391
Justyna Sprutta

 

do góry