Zmieniający się obraz Maryi w amerykańskiej kulturze

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 395-409
Mary E. Hines

 

do góry