Maryja : łaska i nadzieja w Chrystusie : deklaracja z Seattle

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 427-459
, Jarosław M. Lipniak (tł.)

 

do góry