Komentarz do dokumentu : "Maryja : łaska i nadzieja w Chrystusie "

Salvatoris Mater, Tom 7, Numer 2 (2005) s. 460-474
Jared Wicks , Jarosław M. Lipniak (tł.)

 

do góry