Kryteria ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości (czyli jak ze stawek minimalnych opłat nie uczynić zasady ich orzekania)

Palestra, Tom 59, Numer 5-6(677-678) (2014) s. 153-162
Mariusz Saniewski

 

do góry