Struktura i znaczenie formacji na "-alnik", "-alnica", "-alka" w języku polskim

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 6 (1997-1998) s. 69-80
Bogusław Kreja

 

do góry