Zarys filozofii kultury Christophera Dawsona

Folia Philosophica, Tom 18 (2000) s. 317-331
Magdalena Zenderowska

 

do góry