Adaptacja jako twórcza praktyka w polskim teatrze współczesnym : Krystian Lupa - Krzysztof Warlikowski - teatr krytyczny

Postscriptum Polonistyczne, Numer 2(8) (2011) s. 43-60
Alina Sordyl

 

do góry