"Studia źródłoznawcze : Commentationes", T. 1-2, red. Aleksander Gieysztor, Brygida Kürbisówna, Gerard Labuda, Warszawa-Poznań 1957-1958 : [recenzja]

Zeszyty Naukowe KUL, Tom 1, Numer 3 (1958) s. 108-109
Witold Nowodworski , Aleksander Gieysztor (aut. dzieła rec.), Brygida Kürbisówna (aut. dzieła rec.), Gerard Labuda (aut. dzieła rec.)

 

do góry