Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej

Zarządzanie Publiczne, Numer 13 (3) (2010) s. 5-17
Grażyna Piechota

 

do góry