O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym : wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim

Zarządzanie Publiczne, Numer 13 (3) (2010) s. 85-93
Marek Benio, Juliusz Gardawski

 

do góry