Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa

Zarządzanie Publiczne, Numer 18 (4) (2011) s. 5-25
Thomas S. Ulen

 

do góry