Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej

Zarządzanie Publiczne, Numer 18 (4) (2011) s. 37-48
Paweł Białynicki-Birula

 

do góry