Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej : wyniki badania empirycznego

Zarządzanie Publiczne, Numer 18 (4) (2011) s. 49-73
Przemysław Hensel

 

do góry