From translation to imitation = Od tłumacza do naśladowania

Przekłady Literatur Słowiańskich, Tom 6, Numer 1 (2015) s. 13-27
Richard Jackson , Wojciech Tokarz (tł.)

 

do góry