"Uderzeni chaosem", czyli poezja najnowsza i generowane przez nią kody kulturowe

Język Artystyczny, Tom 15 (2014) s. 9-33
Małgorzata Karwatowska, Ewa Dunaj

 

do góry