The Hermeneutic Priority of the Question : Cultivating the Hermeneutic Ear

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 59-79
Małgorzata Przanowska

 

do góry