Application: Between Hermeneutics and Education : Paul Ricoeur’s Perspective

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 97-114
Tomás Domingo Moratalla

 

do góry