Paul Ricoeur and the Hermeneutic Challenge of Cultural Authority in Education

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 115-127
Lech Witkowski

 

do góry