Sufferance, Freedom and Meaning : Viktor Frankl and Martin Heidegger

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 217-246
Francesca Brencio

 

do góry