"Granice i transgresje współczesnego wychowania. Kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje", Klaudia Węc, Toruń 2013 : [recenzja]

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 275-282
Małgorzata Przanowska , Klaudia Węc (aut. dzieła rec.)

 

do góry