A Report of the 3rd International Congress „The Word in Education. Good Practice in Times of Crisis”, Barcelona, November 27–28, 2015

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 18 (2015) s. 285-289
Paweł Kaźmierczak

 

do góry