Sugestie autobiografizmu w rosyjskiej prozie neorealistycznej : ("Żyzn' Arsieniewa" I. Bunina i "Putieszestwije Gleba" B. Zajcewa)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 25-42
Zbigniew Maciejewski

 

do góry