O przedromantycznym rozumieniu imaginacji i mechanizmów jej działania

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 43-65
Krystyna Staszewska

 

do góry