Pogranicze ody w "Wierszu do Legiów polskich" Cypriana Godebskiego

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 131-152
Artur Timofiejew

 

do góry