W kręgu regionalnej historii i legendy : szkic o współczesnej ludowej poezji podhalańskiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 209-228
Anna Brzozowska-Krajka

 

do góry