Semantyka chleba w inicjalnych rytach orki i siewu

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 229-242
Donat Niewiadomski

 

do góry