Sztuka i jej funkcja poznawcza

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 3 (1985) s. 243-263
Janusz Plisiecki

 

do góry