Formularz protokołów elekcji rzemieślników lubelskich (1590-1650)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 4 (1986) s. 29-38
Małgorzata Karwatowska

 

do góry