Semantyka znaków przyrodniczych w XIX-wiecznych inicjalnych rytach orki i siewu

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 51-78
Donat Niewiadomski

 

do góry