Archaizmy leksykalne w polskim folklorze wierszowanym

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 79-97
Jan Adamowski

 

do góry