Z problematyki kultu drzew w poezji F. D. Kniaźnina

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 99-115
Alina Aleksandrowicz

 

do góry