Pieśń ludowa czasu wojny i jej poetyckie imitacje : (na wybranym materiale z okresu I wojny światowej)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 145-164
Krzysztof Stępnik

 

do góry