Wzorce adresata w "Takich sobie bajeczkach" R. Kiplinga

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 177-187
Wiesław Krajka

 

do góry