Komponenty więzi wewnątrzgrupowej w świetle współczesnej ludowej poezji podhalańskiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 5 (1987) s. 213-230
Anna Brzozowska-Krajka

 

do góry