Symbolika imion w poezji Jana Kochanowskiego

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 33-40
Janusz Pelc

 

do góry