Wypowiedź z pogranicza : uwagi o ambiwalencjach pamfletu w piśmiennictwie polskim XVIII wieku

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 63-70
Teresa Kostkiewiczowa

 

do góry