Franciszek Karpiński : pisarz konsekwentny

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 89-98
Józef Tomasz Pokrzywniak

 

do góry