Natura i wizja księżyca : z problemów literackiej utopii oświeceniowej w Polsce

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 107-117
Irena Łossowska

 

do góry