"Jadwiga, królowa polska" Juliana Ursyna Niemcewicza w ocenie warszawskiej publiczności teatralnej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 321-335
Małgorzata Chachaj

 

do góry