O koncepcji metafory Marii Grzędzielskiej

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 20/21 (2002/2003) s. 505-511
Janusz Misiewicz

 

do góry