"Wesołość - córka wolności..." : ( o libretcie opery "Król Łokietek, czyli Wiśliczanki" L. A. Dmuszewskiego - 1818 r.)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 12/13 (1994/1995) s. 165-192
Stefan Kruk

 

do góry