Człowiek zniewolony czasem : folklorowa koncepcja "bycia-w-świecie"

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae, Tom 12/13 (1994/1995) s. 225-236
Anna Brzozowska-Krajka

 

do góry