Region pogranicza kulturowego w perspektywie socjologicznej : przypadek Górnego Śląska

Studia Etnologiczne i Antropologiczne, Tom 2 (1999) s. 161-180
Marek S. Szczepański

 

do góry