"Geografia historyczna : zarys problematyki", Jan Tyszkiewicz, Warszawa 2014 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 105, Numer 3 (2014) s. 511-513
Henryk Samsonowicz , Jan Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry