Emotywna waloryzacja świata przedstawionego cyklu syberyjskiego Włodzimierza Korolenki

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 13 (1989) s. 61-71
Mirosława Michalska

 

do góry