Apokalipsa naszych czasów w najnowszej literaturze radzieckiej

Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze, Tom 13 (1989) s. 100-114
Anna Skotnicka-Maj

 

do góry